زریان موکریان اعلام کرد:

پشت پرده معامله بر سر پستها در بوکان را افشا کردیم / پیشنهاد مالی یکی از کاندیداها را رد کردیم

سرویس موکریان_ پایگاه خبری _تحلیلی زریان موکریان در واکنش به انتشار یادداشتهایی علیه این رسانه، نوشت: تخریب می شویم، چون قلم نفروختیم، پیشنهاد مالی یکی از کاندیداها را رد کردیم و پشت پرده معامله بر سر پستها را افشا کردیم.

سرویس موکریان_ پایگاه خبری _تحلیلی زریان موکریان در واکنش به انتشار یادداشتهایی علیه این رسانه، نوشت: تخریب می شویم، چون قلم نفروختیم، پیشنهاد مالی یکی از کاندیداها را رد کردیم و پشت پرده معامله بر سر پستها را افشا کردیم.

​​​​​​​متن اطلاعیه این رسانه به شرح زیر است:

  از طریق تعدادی از شخصیتهای دانشگاهی، فرهنگی و اجتماعی شهرستان بوکان آگاه شدیم که  در روزهای گذشته یادداشتی در خصوص گردانندگان پایگاه خبری زریان موکریان از افرادی با اکانتهای جعلی دریافت کرده اند.  

ضمن تشکر از موضع تقبیح این شخصیتها در خصوص این بی اخلاقی جدید، که مصداق ترور شخصیت با قلم و کلام است، به استحضار افکار عمومی می رسانیم:

1_ تمامی مطالب ذکر شده در این یادداشت کذب محض و مصداق توهین و افترا است که به هدف تخریب زریان موکریان نوشته شده است و بدون شک اگر نویسندگان و منتشر کنندگان آن به صادق بودن مطالبی که نوشته اند و به اشتراک گذاشته اند باور داشتند هویت خود را بزدلانه در پشت اکانتهای جعلی پنهان نمی کردند.

2_  ترور می شویم، چون در برابر صاحبان زر، زور و تزویر سر خم نکردیم. قلم نفروختیم و حاضر نشدیم که چوب حراج به قلم و اعتبار خود بزنیم. زریان موکریان در ماه های گذشته با پافشاری بر حفظ رویکرد بی طرفی در عرصه انتخابات بوکان، قاطعانه پیشنهاد مالی و بی شرمانه حامیان اصلی یکی از کاندیداها را رد کرد. پشت پرده معامله بر سر پستها و مسئولیتها را افشا کرد و از انتشار اخبار کذب به هدف جریان سازی برای تعدادی از کاندیداها خودداری کرد.

این رویکرد زریان به  همراه نفوذ و تاثیرگذاری این رسانه در افکار عمومی انگیزه اصلی کسانی است که در پشت پرده نوشتن یادداشتهای کذب قرار دارند. کسانی که از دید آنها هدف وسیله را توجیه می کند و حاضر به هرگونه بی اخلاقی و بد اخلاقی هستند تا خود یا نزدکانشان بر صندلی سبز مجلس تکیه دهند.

3_  هویت عاملان و پشت پرده این بی اخلاقیها برای ما آشکار است، می توانیم در مراجع قانونی پیگیر این بی اخلاقیها باشیم   اما قضاوت را به افکار عمومی می سپاریم چرا که معتقدیم تنبیه اجتماعی بهترین و بدترین تنبیه هاست.