محمودزاد: سازمان تامین اجتماعلی تخلفات مالی دارد

 سرویس ایران_ نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد سازمان تامین اجتماعی گفت: سالاری خیلی ضعیف عمل می کند. اسنادی از این سازمان بدست ما رسیده که ضرورت دارد تا در مجلس یازدهم، تحقیق و تفحصی از عملکرد سلاری در سازمان تامین اجتماعی داشته باشیم.

 سرویس ایران_ نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد سازمان تامین اجتماعی گفت: سالاری خیلی ضعیف عمل می کند. اسنادی از این سازمان بدست ما رسیده که ضرورت دارد تا در مجلس یازدهم، تحقیق و تفحصی از عملکرد سلاری در سازمان تامین اجتماعی داشته باشیم.

​​​​​​​به گزارش زریان موکریان، جلال محمودزاده در گفتگو با خبرنگار عصر شهروند با اشاره به نارضایتی کارگران و بازنشستگان از سازمان تامین اجتماعی گفت: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی حیات خلوت مسئولین و مقامات شده است.

وی افزود: نظر اینجانب و برخی نمایندگان در خصوص عملکرد آقای سالاری در سازمان تامین اجتماعی کاملا منفی است.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی تخلفاتی دارد، افزود: این تخلفات هم شامل مسائل مالی می شود و هم اینکه وقتی دولت در برخی مواقع که نیاز به پول دارد به منابع مالی این سازمان دست درازی می کند.

محمودزاده با اشاره به انتصابات در سازمان تامین اجتماعی بر اساس فامیل بازی و پارتی بازی تاکید کرد: بر اساس اطلاعاتی که بدست ما رسیده انتصابات در این سازمان بر اساس شایسته سالاری نیست بلکه فامیل بازی، آشنا بازی و پارتی بازی در این انتصابات دخیل است.

وی با بیان اینکه قطعا نیاز است تا تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی صورت گیرد، افزود: اولین کار ما در مجلس یازدهم رفع نواقص سازمان تامین اجتماعی و رسیدگی به داد کارگران و بازنشستگان این مجموعه است.

نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: قطعا باید تخلفات مسئولین این سازمان و دولت در این مجموعه را بررسی کنیم و جلوی ادامه این تخلفات گرفته شود.

محمودزاده تصریح کرد: ما در مجلس یازدهم ضمن مشورت با نمایندگان شجاع، طرح تحقیق و تفحص را تهیه و امضاء می کنیم.

وی با بیان اینکه باید مسائل مالی سازمان تامین اجتماعی برای مردم بخصوص کارگران و بازنشستگان تحت پوشش این سازمان شفاف باشد، گفت: متاسفانه عملکرد مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان خیلی ضعیف است و با گفتار درمانی در حال اداره این سازمان است.

عضو فراکسیون امید مجلس تاکید کرد: سالاری توانمندی لازم برای اداره این سازمان را ندارد.