معبری 600 متری که قتل گاه کردستانی هاست

سرویس کردستان- پل آدینان در 25 کیلومتری شهرستان سقز معبری 600 متری است که تنها در یک سال گذشته، جان 17 نفر را گرفته است.

سرویس کردستان- پل آدینان در 25 کیلومتری شهرستان سقز معبری 600 متری است که تنها در یک سال گذشته، جان 17 نفر را گرفته است.

​​​​​​​به گزارش زریان موکریان، این معبر بخشی از جاده سقز- دیواندره است که بخش اعظم تعریض آن (از سقز تا ایرانخواه) به پایان رسیده است اما تعلل فراوان  در پایان تعریض این بخش 600 متری و از آن مهمتر تعلل در افتتاح آن که حدود یک سال از تکمیل اش می گذرد باعث شده، همچنان مسافرانی زیاد در هنگام عبور از این گذرگاه که در کردستان به گذرگاه مرگ معروف شده است، جان شان را از دست بدهند. بماند تعداد کثیرتری که با جراحات ریز و درشت راهی بیمارستان ها شده اند.

گزارش ها حاکی است که این معبر مدت هاست آماده افتتاح است اما از نصب علایم در آن خبری نیست و ظاهرا مسئولان استانی افتتاح آن را منوط به سفر رییس جمهور به استان کرده اند. سفری که ماه هاست وعده آن داده شده، اما از انجامش خبری نیست.

این در حالی است که این گذرگاه همچنان جان مردم را می گیرد، از جمله همین هفته گذشته سه نفر، که دو نفرشان زن و شوهری جوان بودند جانشان را در این مکان از دست دادند.