پایین بودن کیفیت  آرد در بوکان تکذیب شد

سرویس موکریان- رییس شرکت خدمات بازرگانی دولتی بوکان  پایین بودن کیفیت آرد در این شهر را رد کرد.

سرویس موکریان- رییس شرکت خدمات بازرگانی دولتی بوکان  پایین بودن کیفیت آرد در این شهر را رد کرد.

​​​​​​​به گزارش خبرنگار زریان موکریان، یکی از نانوایان فعال در سطح شهر بوکان با ارسال یک ویدیو برای زریان موکریان مدعی شد که آردهایی که دریافت کرده است کیفیت پایینی دارد و علی رغم مصرف دو کیسه آرد موفق نشده است حتی یک کیلو خمیر بدست آورد.

بە دنبال انتشار این ویدیو، وریا شیرزاد رییس شرکت خدمات بازرگانی دولتی بوکان  در گفت وگو با خبرنگار  زریان موکریان پایین بودن کیفیت آرد تولید شده در کارخانه آرد ماه منیر را رد کرد و گفت: مطابق دستورالعمل بهداشت، میزان سبوس آرد تولید شده به 12 درصد کاهیش پیدا کرده است.

وی افزود: با کاهش میزان سبوس، آرد  و نان پخته شده تیره می شود اما این نان تیره از لحاظ بهداشتی سالم تر است.

شیرزاد در واکنش به این سخن که آرد توزیع شده قابل پخت نیست, نیز گفت: هر نوع آرد طرز بعمل آوردی مختص به خود دارد و نانوایان با تجربه راحت با این آرد پخت می کند./