حاجی لک‌لک در حمامیان به روایت تصویر

سرویس عکس_ لک‌لک‌ها جزو پرندگان مهاجر هستند و تنها در فصل بهار و تابستان به منظور لانه‌سازی و جوجه‌آوری وارد روستاهای موکریان می شوند که روستای تاریخی حمامیان شهرستان بوکان یکی از این روستاهاست. طبق باور مردم این منطقه، لک‌لک‌ها در مسیر کوچ به مناطق گرمسیر در عربستان و جده می‌روند و در فصل بهار دوباره به این منطقه باز می‌گردند و به همین دلیل مردم این دیار به این پرنده مهاجر "حاجی لک‌لک" یا "حاجی لق‌لق" هم می‌گویند. عکس از حسن معروف پور

سرویس عکس_  لک‌لک‌ها جزو پرندگان مهاجر هستند و تنها در فصل بهار و تابستان به منظور لانه‌سازی و جوجه‌آوری وارد روستاهای موکریان می شوند که روستای تاریخی حمامیان شهرستان بوکان یکی از این روستاهاست. طبق باور مردم این منطقه، لک‌لک‌ها در مسیر کوچ به مناطق گرمسیر در عربستان و جده می‌روند و در فصل بهار دوباره به این منطقه باز می‌گردند و به همین دلیل مردم این دیار به این پرنده مهاجر