چرا درمانگاه امام علی (ع) بوکان تعطیل است؟

سرویس موکریان ـ مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان بوکان نداشتن متقاضی برای شرکت در مزایده واگذاری درمانگاه امام (ع) را علت تعطیلی این درمانگاه اعلام کرد.

سرویس موکریان ـ مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان بوکان نداشتن متقاضی برای شرکت در مزایده واگذاری درمانگاه امام (ع) را علت تعطیلی این درمانگاه اعلام کرد.

​​​​​​​ به گزارش خبرنگار زریانموکریان؛ یک هفته است که درمانگاه امام علی (ع) بوکان واقع در ساختمان بیمارستان قدیم تعطیل شده است.

تعطیلی این درمانگاه که با تعرفه دولتی خدمات ارائه می کند شهروندان را به دردسر انداخته است‌.

یک خانم در پیامی برای زریان موکریان گفت: مدتی قبل انجام آزمایشی برای وی توسط پزشک این درمانگاه نوشته شد اما الان که درمانگاه تعطیل شده است‌ پزشکان این آزمایش وی را قبول نمی کند.

حسین بهرامی آذر مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان در خصوص علت تعطیلی این درمانگاه به زریان موکریان گفت: قرارداد شرکت اهورا طب موکریان که مدیریت درمانگاه امام علی بوکان را به عهده داشت شهریورماه تمام شد و مزایده ی واگذاری این درمانگاه با کرایه ی هر ماه ۲۵ میلیون تومان را منتشر  کردیم.اما هیچ شرکتی شرکت نکرد و حتی در مرحله ی چهارم کرایه ی درمانگاه به ۱۶ میلیون تومان کاهش پیدا کرد.

وی افزود: از آنجا که مزایده بدون شرکت کننده بود شرکت اهورا طب بوکان طبق قانون می بایست برای سه ماه دیگر درمانگاه امام علی را اداره کند که این مدت اول دی ماه به پایان رسید و درمانگاه تعطیل شد و هم اکنون شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان از دانشگاه علم پزشکی آذربایجان غربی درخواست کرده است که این دانشگاه با اعزام کارشناسانی تعرفه جدید و کمتر از تعرفه فعلی را برای برگزاری مزایده درمانگاه امام علی (ع) تعیین کند.