موج دستگیریها در ارومیه؛ از شهردار تا انبوه سازان

سرویس آذربایجان غربی_ کانالهای خبری ارومیه در تلگرام از ادامه دستگیریها در این شهرستان خبر دادند.

سرویس آذربایجان غربی_ کانالهای خبری ارومیه در تلگرام از ادامه دستگیریها در این شهرستان خبر دادند.

​​​​​​​به گزارش خبرنگار زریان موکریان، دستگیریها در ارومیه که از شهرداران مناطق این شهر و کارمندان شهرداری ارومیه شروع شد و به « محمد حضرت پور» شهردار یک دهه اخیر ارومیه رسید، دامن تولید کنندگان و‌انبوه سازان را نیز گرفت.

کانالهای خبری ارومیه گزارش دادند که  شب جمعه  یکی از تولیدکنندگان بزرگ و معروف دستگیر شده است.

وی مالک یکی از واحدهای صنعتی نمونه کشوری در ارومیه است .

همزمان گفته شد که دو نفر انبوه ساز و یک پیمانکار نیز امشب دستگیر شدند و این دستگیریها احتمالا در ارتباط با پرونده اتهامات شهرداری است.

روز پنج شنبه نیز گفته شد در ارتباط با همین اتهامات یکی از ارذل و اوباش ارومیه دستگیر شده است.