واکسیناسیون کرونا در بوکان آغاز شد

سرویس موکریان_واکسیناسیون علیه بیماری کووید19 امروز یک شنبه  همزمان با دیگر شهرستان های آذربایجان غربی در بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان آغاز شد.

سرویس موکریان_واکسیناسیون علیه بیماری کووید19 امروز یک شنبه  همزمان با دیگر شهرستان های آذربایجان غربی در بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان آغاز شد.

​​​​​​​دکتر محمد عباسی مدیر شبکه بهداشت ودرمان بوکان در این خصوص به خبرنگار زریان موکریان گفت: نخستین گروه برای دریافت این واکسن، کادر درمانی بخش مراقبت‌های ویژه کرونایی بیمارستان‌ هستند.

مدیر شبکه بهداشت ودرمان بوکان افزود: در این مرحله 115 دوز واکسن به چهار گروه،پرسنل مراقبتهای ویژه بیماران کرونایی، کارکنان آزمایشگاه که نمونه برداری کرونا انجام میدهند،پرسنل شاغل در بخش های عفونی کرونا و پرسنل اورژانس اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: واکسنی که امروز تزریق می شود واکسن اسپوتنیک  Vبا اثزبخشی6/91 درصد می باشد.

دکتر عباسی با تاکید بر اهمیت رعایت ضوابط بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی، گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی همچنان باید جدی گرفته شود.

  دکتر صلاح الدین قادر زاده متخصص داخلی و رئیس بیمارستان شهید قلی پور اولین دریافت کننده واکسن کرونا در بوکان بود.