دیدن صحنه گاز گرفتگی در مهاباد، یک قربانی گرفت

سرویس موکریان ـ ▫زنی میانسال مهابادی که شاهد حادثه گاز گرفتگی دو نفر از مستاجران منزل پسرش بود، در بیمارستان فوت کرد.

سرویس موکریان ـ ▫زنی میانسال مهابادی که شاهد حادثه گاز گرفتگی دو نفر از مستاجران منزل پسرش بود، در بیمارستان فوت کرد.

​​​​​​​به گزارش خبرنگار زریان موکریان، یک بامداد روز چهارشنبه هفته گذشته  یک خانواده در محله پشت تپ, طرف شیلان دچار گاز گرفتگی شدند.

در این حادثه  دو نفر از اعضای یک خانواده که مستاجر بودند دچار گازگرفتگی شده بودند کە توسط صاحبخانه نجات داده شده و به بیمارستان منتقل گردیدند.

خوشبختانه حال دو نفر مصدوم رو به بهبودی است ولی مادر صاحبخانه که زنی میانسال بود با دیدن این حادثه دچار حمله قلبی شده که روز گذشته فوت کرد.