کشف ۲راس قوچ وحشی در بوکان

سرویس مو.کریان؛رئیس اداره حفاظت محیط زیست بوکان از کشف ۲ راس قوچ با همکاری نیروی انتظامی در این شهرستان خبر داد.

سرویس مو.کریان؛رئیس اداره حفاظت محیط زیست بوکان از کشف ۲ راس قوچ با همکاری نیروی انتظامی در این شهرستان خبر داد.

​​​​​​​ «ئاوات بازیار» روز جمعه (30 آبان ماه ) در گفت وگو با خبرنگار زریان موکریان گفت: با همکاری نیروی انتظامی ایست وبازرسی شهید رجائی بوکان ویگان حفاظت محیط زیست شهرستان بوکان از دو نفر متخلف که قصد قاچاق ۲ راس قوچ را داشتن بامداد روز جمعه آن را کشف وضبط نمودند و پرونده متشکله جهت رسیدگی به منابع قضایی ارجاع داده می شود.

بازیار افزود: پدیده شوم وسیاه قاچاق حیات وحش از جمله بزرگترین تخلفات زیست محیطی در کشور و دنیا محسوب شده و سالانه تعداد زیادی از حیوانات به نقاط مختلف دنیا قاچاق می شوند.

بازیار در ادامه افزود: قوچ هااز نظر اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی گونه ای  در رده آسیب‌پذیر هستند،

قوچ ها حیواناتی اجتماعی هستند که بصورت گروهی زندگی می کنند و حس بویایی و بینایی قوی دارند وخطر را از دور بو می کشند وبه سرعت در می یابند.

آنها همیشه بهترین علوفه ویونجه را می خورند که اگر خوراک آنها تازه نباشد به آن لب نمی زنند وترجیح می دهند گرسنه بمانند.