بعذ از 10 سال؛

رئیس هیئت فوتبال شهرستان بوکان تغییر کرد

سرویس موکریان_ بعد از 10 ریاست هیئت فوتبال شهرستان بوکان تغییر کرد.

سرویس موکریان_ بعد از 10 ریاست هیئت فوتبال شهرستان بوکان تغییر کرد.

​​​​​​​به گزارش خبرنگار زریان موکریان، عصر روز دوشنبه در مراسمی که با حضور جمعی از پیشکسوتان فوتبال شهرستان بوکان در اتاق «سلیمان سواره» رئیس اداره ورزش و جوانان این شهرستان بوکان برگزار شد، «احمدمرادوخت» به عنوان رئیس هیئت فوتبال بوکان منصوب شد.

مرادوخت دبیر و از پیشکسوتان فوتبال بوکان است که پیش از این دبیر هیئت فوتبال بوکان نیز بود.

پیشکسوتان حاضر در این جلسه ضمن استقبال از این انتصاب،پیشنهاداتی مانند کمک گرفتن و مشورت با پیشکسوتان، تاکید بر تیم های پایه، استفاده از مربیان بومی، برگزاری دوره های مربیگری، برگزاری جلسات منظم جهت ارائه گزارش عنلکرد و هم اندیشی را مطرح کردند.

در 10 سال گذشته ریاست هیئت فوتبال بوکان در اختیار «سعید شوکتی» بود./