الحاق سکونتگاه های غیر رسمی بوکان به محدوده شهر تکذیب شد

سرویس موکریان_ رئیس اداره راه و شهرسازی بوکان گفت: الحاق 25.6 هکتار زمین اراضی ملی به شهر بوکان برای اجرای نهضت ملی مسکن است و ربطی به سکونتگاه های غیر رسمی ندارد.

سرویس موکریان_ رئیس اداره راه و شهرسازی بوکان گفت: الحاق 25.6 هکتار زمین اراضی ملی به شهر بوکان برای اجرای نهضت ملی مسکن است و ربطی به سکونتگاه های غیر رسمی ندارد.
حسین معروف پور حسین معروف پور

به گزارش خبرنگار زریان موکریان، به دنبال انتشار نامه موافقت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با الحاق 25.6  هکتار زمین به محدوده طرح جامع شهر بوکان، در فضای مجازی این شائبه به جود آمده که این الحاق مربوط به چهارسکونتگاه غیر رسمی بوکان است که از سال 96 طرح الحاق آنها به محدوده این شهر مطرح است.

«اسکندر خسروپور» رئیس اداره راه وشهرسازی شهرستان بوکان روز چهارشنبه 27 مهرماه در گفت وگو با خبرنگار زریان موکریان این شائبه ها را تکذیب کرد و گفت: الحاق 25.6 هکتار زمین اراضی ملی به شهر بوکان برای اجرای نهضت ملی مسکن است و ربطی به سکونتگاه های غیر رسمی ندارد.

در آخرین روزهای سال ٩٦ طرح الحاق منطقه شهید نجاری در امیرآباد، پشت سی متری مهندس رشیدی در شهرک فرهنگیان، محله مسجد یاسین در کلتپه و محله سنگ شکن در دانشگاه آزاد به محدوده شهر بوکان در شورای توسعه و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی تصویب و به شورای معماری کشور ارجاع داده شد.

این طرح در دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و در نوبت طرح در این شورا قرار داشت اما به علت عدم طرح در کمیسیون تبصره یک ماده یک متوقف و  از دبیرخانه برگشت خورد.

 رئیس اداره راه وشهرسازی بوکان در ادامه  گفت: 25.6 هکتار الحاق شده به محدوده شهری بوکان از اراضی ملی شهربوکان هستند که توسط راه و شهرسازی حهت اجرای نهضت ملی مسکن آماده شدند و الحاق آنها در اواخر سال گذشته در کمیسیون ماده پنج تصویب شد.

مهندس خسروپور در خصوص موقعیت این زمینها گفت: زمینهای نهضت ملی مسکن در انتهای مسکن مهر، بلوار 100 متری هواشناسی و بنیاد شهید واقع شده است که در ظرف سه ماه آینده جهت ساخت 2هزار واحد تحویل متقاضیان دارای شرایط لازم داده می شود.

رئیس اداره راه وشهرسازی بوکان در پایان در خصوص آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان گفت:هم اکنون ساخت 450 واحد در مرحله صدور پروانه ساخت قرار دارد. زمینهای این واحدها در کوی بهداری آماده شده به زودی در قالب گروها های 10 خانواری وارد فاز اجرایی می شود.  

طرح نهضت ملی مسکن توسط دولت برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه طراحی شده است./