حقوق کارمندان شهرداری بوکان آب می رود

سرویس موکریان_کارمندان رسمی و قراردادی شهرداری بوکان بر اساس حکم سال گذشته حقوق دریافت می کنند.

سرویس موکریان_کارمندان رسمی و قراردادی شهرداری بوکان بر اساس حکم سال گذشته حقوق دریافت می کنند.
حسن  معروف پور حسن معروف پور

به گزارش زریان موکریان: علی رغم تورم لجام گسیخته هر روز حقوق کارمندان شهرداری بوکان با ترفندی جدید کاهش پیدا می کند و این وضعیت صدای پرسنل شهرداری را درآورده است.

جمعی از کارمندان رسمی و قراردادی این شهرداری در پیامی برای #زریان_موکریان نوشتند که علی رغم گذشت پنج ماه از سال ۱۴۰۱، هنوز بر اساس احکام حقوقی سال گذشته حقوق دریافت می کنند.

چند ماه قبل نیز اعلام شد که  ساعت اضافه کار کارگران شهرداری بوکان کاهش پیدا کرده است. این تصمیم شهرداری سبب کاهش  میلیون تومانی حقوق این کارگران شده است‌.

عدم بروز رسانی و کاهش حقوق پرسنل شهرداری بوکان در حالی است که این شهرداری در چند ماه گذشته پروژه ای زیربنایی و پر هزینه اجرا نکرده و  ۱۰۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بودجه پیش بینی شده شهرداری به هزینه های جاری اختصاص پیدا کرده است.

 سال  گذشته   ۸۵ درصد بودجه ۱۴۳ میلیارد تومانی شهرداری بوکان تحقق پیدا کرد.