هشدار در خصوص وضعیت وخیم آزادی مطبوعات در اقلیم کردستان

سرویس جهان- کمیته دفاع از خبرنگاران هشدار داد در صورتی که تعقیب و ارعاب خبرنگاران در اقلیم کردستان به روال فعلی ادامه داشته باشد، چیزی به نام آزادی مطبوعات در این منطقه وجود نخواهد داشت.

سرویس جهان- کمیته دفاع از خبرنگاران هشدار داد در صورتی که تعقیب و ارعاب خبرنگاران در اقلیم کردستان به روال فعلی ادامه داشته باشد، چیزی به نام آزادی مطبوعات در این منطقه وجود نخواهد داشت.

​​​​​​​به گزارش زریان موکریان، کمیته دفاع از خبرنگاران با تشریح وضعیت برخی خبرنگاران مستقل در اقلیم کردستان و مشکلات آنها در پی پی گیری رویدادهای دارای خط قرمز، هشدار داد این مسئله باعث شده است موضوع آزادی مطبوعات در اقلیم کردستان به طور جدی به خطر بیفتد.

گوهدار زیباری از جمله خبرنگاران مستقلی است که با محدودیت و حتی تهدید روبه رو شده است. وی به کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است «وضعیت به قدری وخیم است که خانواده ام از من خواسته اند از این کار دست بکشم. نیروهای امنیتی نیز از دوستانم خواسته اند رابطه خود را با من قطع کنند.»

وی با اشاره به قتل برخی خبرنگاران مانند وداد حسین در منطقه بادینان اقلیم کردستان، وضعیت را چنان وخیم توصیف کرده است که به گفته خود، به دنبال ترک اقلیم کردستان است.

این کمیته اشاره کرده است که محدودیت های ایجاد شده برای مطبوعات و خبرنگاران عمدتا توسط دو حزب حاکم دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی صورت می گیرد اما عوامل دیگری نیز در ایجاد محدودیت دخالت دارند.

کمیته دفاع از خبرنگاران عدم وجود هیئت منصفه جدا برای حوزه مطبوعات و نیز ضعف قوانین جزایی مربوطه را از جمله عوامل محدود کننده برای فعالیت در حوزه مطبوعات دانسته است چرا که به گفته این کمیته، برخی از خبرنگارانی که تهدید می شوند برای دفاع از خود به دیگر قوانین موجود متوسل می شوند.

مسئولان رسانه هایی مانند دواروژ، هاوولاتی و آوینه علت ایجاد محدودیت ایجاد شده برای این رسانه ها را وابسته نبودن آنها به احزاب حاکم و دولت دانسته اند.

کمیته دفاع از خبرنگاران، از دولت اقلیم کردستان بویژه وزارت دادگستری و دفتر مطبوعات دولت اقلیم کردستان خواستار ارائه توضیح شده است اما هیچ کدام از این نهادها حاضر به ارائه توضیح درباره ایجاد محدودیت برای رسانه ها نشده اند.