درخواست کمک برای نجات جوان بوکانی از پای چوبه دار

سرویس موکریان- خانواده جوان بوکانی که بعد از 10 سال حبس کشیدن به نجات از پای چوبه دار امیدوار شدند از شهروندان خیر درخواست کردن برای تامین بخشی از دیه درخواست شده توسط خانواده مقتول آنها را کمک کنند.

سرویس موکریان- خانواده جوان بوکانی که بعد از 10 سال حبس کشیدن به نجات از پای چوبه دار امیدوار شدند از شهروندان خیر درخواست کردن برای تامین بخشی از دیه درخواست شده توسط خانواده مقتول آنها را کمک کنند.

​​​​​​​در اطلاعیه درخواست کمک برای نجات این جوان بوکانی از پای چوبه دار آماده است:

تو نیکی کن ودر دجله انداز  که ایزد در بیابانت دهد باز

ا. ع تنها 19 سال سن داشت که از بوکان راهی تهران شد تا با کارگری در ترە بار کمک خرج خانواده باشد. اتفاقی ناخواسته  مسیر زندگی اش را تغییر داد و در یک نزاع جان یک جوان دیگر را گرفت.

 بعد از آنکه 10 سال حبس کشید و در حالی که ۲۹سال سن دارد اولیا دم مقتول اعلام کردند در مقابل دریافت 300 میلیون تومان دیه رضایت می دهند.

خانواده اش هر دری را که می شناختند و می توانستند کوبیدند تا 200 میلیون تومان را جمع کردند.

اما الان برای بازگشت پسرشان که بعد از فوت  پدر, سرپرست خانواده شده  100 میلیون تومان کم دارند.

برای تامین این کسری و به هدف جمع آوری کمک مالی از شهروندان انجمن حمایت از زندانیان بوکان شماره حسابی را به شماره (167372322)و با شماره کارت (6037707000190276)را در نزد بانک کشاورزی شعبه مرکزی بوکان به نام انجمن حمایت از زندانیان بوکان اعلام کرده است.

صحت این موضوع برای #زریان_موکریان محرز شده است. به همین دلیل از شهروندان خیر درخواست می کنیم همتی کنند تا این جوان را از طناب دار رها کنیم و دل مادری را شاد کنیم.