حق کشی کمیته انضباطی /سردار بوکان: تجدید نظر نکنند به فیفا شکایت می کنیم

سرویس موکریان_ به دنبال صدور  رای در خصوص تلخفات باشگاه نفت امیدیه در هفت بازی، مدیر تیم سردار بوکان گفت: علی رغم شکایت این تیم از تخلفات باشگاه نفت امیدیه، کمیته انضباطی به مفتوحه گذاشتن شکایت ما رای داده است.

سرویس موکریان_ به دنبال صدور  رای در خصوص تلخفات باشگاه نفت امیدیه در هفت بازی، مدیر تیم سردار بوکان گفت: علی رغم شکایت این تیم از تخلفات باشگاه نفت امیدیه، کمیته انضباطی به مفتوحه گذاشتن شکایت ما رای داده است.

​​​​​​​به گزارش زریان موکریان،  کمیته انضباطی با صدور آرای خود در خصوص تخلفات باشگاه و بازیکن نفت امیدیه این تیم را در 7 بازی بازنده و در خصوص همین تخلفات دربازی با   سردار بوكان و شهدای بابلسر پرونده را مفتوحه اعلام  کرد.

«آزاد آفریدون» مدیرتیم سردار بوکان در این خصوص به زریان موکریان گفت: برابر بند 5 ماده 61 ایین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال چنانچه درهر زمانی جعل یا تزویر و فسادی در صدور کارت بازیکنان تحصیل شود ،این کمیته رای به نتیجه 3 بر صفر خواهد داد.

آفریدون در ادامه گفت : باشگاه سردار نسبت به حضور این بازیکن در زمان خود اعتراض نموده که مدارک آن موجود است. اما اینکه کمیته انضباطی برای 7 تیم شاکی به صورت مجزا رای صادر کرده واقعا مصداق یک بام و دو هوا بودن این کمیته برای صدور رای میباشد.

وی تصریح کرد: مگر می شود برای تیمهای ماهشهر،شهربابک،همدان،عامری و یزد رای صادر شود اما برای باشگاه سردار رای را مفتوح نگه داشت.

آفریدون در خصوص علت این اقدام گفت: باز بودن پرونده هیچ دلیل و منطقی ندارد و اینکه برای دو تیم سردار و شهدای بابلسر پرونده باز است میتواند فقط این دلیل را داشته باشد که اگر   6 امتیاز از امتیازات حاصله امیدیه   کسر شود این تیم به ته جدول خواهد چسبید. .

مدیر تیم سردار در خصوص واکنش سردار به این تصمیم کمیته انضباطی گفت: باشگاه سردار سالهاست که از بی عدالتی فدراسیون فوتبال مینالد ونیازی به اعتراض مجدد نمی بینیم و در صورتی که در اسرع وقت و طی هفته ی جاری رای برابر با ارای صادره برای باشگاه سردار صادر نشود ضمن انصراف از ادامه مسابقات،طرح شکایت را به فیفا ارسال خواهیم نمود.