موضع حزب حاکم اقلیم کردستان نسبت به کشمکش ایران و آمریکا

سرویس جهان - یکی از اعضای ارشد حزب دمکرات کردستان تاکید کرد که این حزب به موضع دولت عراق در اعلام بی طرفی در کشمکش میان ایران و آمریکا پایبند است.

سرویس جهان - یکی از اعضای ارشد حزب دمکرات کردستان تاکید کرد که این حزب به موضع دولت عراق در اعلام بی طرفی در کشمکش میان ایران و آمریکا پایبند است.

​​​​​​​به گزارش زریان موکریان، ریبین سلام، از اعضای ارشد حزب دمکرات کردستان (پارتی) امروز (شنبه) در گفت و گو با پایگاه خبری بغداد الیوم اظهار داشت: کشمکش در جریان میان آمریکا از یک سو و ایران از سوی دیگر، برای تحمیل سلطه است و ما نیز به هر دو طرف نزدیک هستیم؛ جنبش آزادی بخش کُرد از همان دوره مصطفی بارزانی برای تحمیل سلطه نبوده بلکه برای درخواست حقوق بوده است.

سلام در این باره افزود: اقلیم کردستان در این کشمکش با یک فاصله از دو طرف ایستاده و می خواهد از بروز هر گونه جنگی در منطقه جلوگیری کند؛ بی طرفی خود در روابط با آمریکا و ایران را حفظ می کنیم و هیچ گونه دخالتی نمی کنیم.

این عضو ارشد حزب دمکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی، رهبر پیشین اقلیم کردستان ضمن تاکید بر این که می خواهند از هر گونه تهدیدی نسبت به جنگ و درگیری دور بمانند، تصریح کرد: هر گونه جنگی در سایر مناطق عراق، بر اقلیم کردستان نیز سایه می اندازد و به همین دلیل نیز به موضع دولت عراق مبنی بر بی طرفی و دوری کشور و اقلیم از درگیری هایی که تر و خشک را با هم می سوزانند و بدان نیازی نداریم، پایبند هستیم.