ورود غیرقانونی تعدادی از دهیارهای  بوکان به عرصه انتخابات

سرویس موکریان- خبرها از فضای انتخاباتی بوکان از ورود غیرقانونی تعدادی از دهیارهای این شهر به عرصه انتخابات حکایت دارد.

سرویس موکریان- خبرها از فضای انتخاباتی بوکان از ورود غیرقانونی تعدادی از دهیارهای این شهر به عرصه انتخابات حکایت دارد.

​​​​​​​به گزارش خبرنگاران زریان موکریان؛ تعدادی از دهیارهای بوکان‌ دور از چشم فرمانداری، با‌‌ برگزاری جلسات برای یکی از کاندیداها عملا‌ وارد عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی شده‌اند.

 کاندیدای موردنظر با رویکرد هر دهیار یک ستاد، از  دو سال قبل با استفاده از موقعیتی که در اختیار داشت برای همراهی دهیارها با خود برنامه ریزی های دقیقی ترتیب داده است.

دهیاری ها  اگرچه نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شوند اما بازوان فرمانداری ها در روستاها بوده و در امر انتخابات همکاری تنگاتنگی با مجریان انتخابات دارند، بنابراین دهیاران نباید هیچ گونه دخالت شائبه برانگیزی در این امر داشته باشند .

  دهیاران نباید در حمایت از نامزدهای مورد قبول خود در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی دخالت کنند، چرا که مردم باید به بهترین شکل بی طرفی مجریان انتخابات را لمس کنند.