دو اتفاق عجیب در شبکه بهداشت و درمان بوکان

سرویس موکریان-« استفاده شخصی از آمبولانس و واگذاری پارکینگ بیمارستان بوکان به بخش خصوصی در یک مزایده شائبه دار» خبرهایی است که در فضای مجازی دست به دست می چرخد اما شبکه بهد اشت و درمان بوکان توضیحاتی به افکار عمومی نداده است.

 سرویس موکریان-« استفاده شخصی از آمبولانس و واگذاری پارکینگ بیمارستان بوکان به بخش خصوصی در یک مزایده شائبه دار» خبرهایی است که در فضای مجازی دست به دست می چرخد اما شبکه بهد اشت و درمان بوکان توضیحاتی به افکار عمومی نداده است.

 ​​​​​​​ به گزارش زریان موکریان، در هفته های گذشته دو خبر درباره شبکه بهداشت و درمان بوکان در فضای مجازی دست به دست می چرخد و تا به امروز رئیس این شبکه واکنشی به آن نداشته است.

در خبر اول گفته می شود به دنبال فوت یک بانوی بوکانی در بیمارستانی در تهران، شبکه بهداشت و درمان بوکان یک دستگاه آمبولانس را جهت انتقال پیکر این بانو به تهران اعزام کرده است.

دختر این خانم بوکانی از کارمندان بیمارستان است و همزمان مرحومه با دو تن از مسئولان بوکانی نسبت فامیلی دارد. تا به امروز شبکه بهداشت در خصوص علت استفاده شخصی از بیت المال پاسخگوی افکار عمومی نبوده است.

همزمان گفته شده که مدیریت شبکه بهداشت و درمان استفاده از پارکینگ بیمارستان بوکان را پولی کرده است و با برگزاری یک مناقصه بدون اطلاع رسانی مدیریت پارکینگ را واگذار کرده اما با ورود سرپرست فرمانداری بوکان، مناقصه باطل شد.

    این درحالی است که در سالهای گذشته شبکه بهداشت و درمان  استفاده از پارکینگ را به عنوان راهکار ایجاد آرامش در بیمارستان و جلوگیری از ازدحام خودور در محوطه بیمارستان مطرح می کرد و به نظر می رسد کسب پول برای مدیریت شبکه بهدشاشت بر حفظ آرامش بیمارستان ارجعیت دارد.