طولانی ترین و زیباترین مسیر  بر روی دیواره طرغه بازگشایی شد

سرویس موکریان- تیمی از باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی اوراز بوکان مسیر "کەڵ و عەڕابە"   با  273 متر طول را بر روی دیوارە طرغه بازگشایی کردند.

سرویس موکریان- تیمی از باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی اوراز بوکان مسیر

به گزارش زریان موکریان، کوه "طرغه" یکی از زیباترین کوهای منطقه  کە در 25 کیلومتری شمال غربی شهرستان بوکان واقع است که به واسطه وجود دیواره زیبا با ارتفاع بالغ بر 200 متر  مورد توجه سنگنوردان منطقه است.

این کوه دارای چندین پناهگاه و ذخایر آبی نسبتاً فراوانی است که معروفترین چشمه ی آن "کانی سەنگەران" نام دارد .

یکی از طولانی ترین و زیباترین مسیر  بر روی مجموعه دیواره طر غه مسیر "کەڵ و عەرابە" است کە  بر رخ غربی این کوه زیبا قرار دارد  و طول این مسیر تا قله 273 متر است.

 نزدیکترین مسیر دسترسی بە دیوارە طرغه از جادە بین بوکان ـ مهاباد -سەراهی نوبار - روستای عزیزکند بە طرف روستای علم آباد است که مسیر بعد از روستای عزیز کند خاکی  و برای خودروهای سواری تا روستای علم آباد هموار است . مسیر خاکی ناهمواری بعد از روستا نیز به طرف دیواره موجود است.

تاریخچە مسیر :

در سال 1377 سنگنوردان بوکانی تصمیم گرفتند تا طولانی ترین قسمت دیواره طرغه را شناسایی کرده و اقدام به گشایش مسیر بر روی آن نمایند. آن تیم توانست در این فصل یک طول ابتدای مسیر را گشایش نماید که سخت ترین قسمت دیواره میباشد و در بیشتر قسمتهای آن رکاب خورمیباشد. ولی به دلیل نبود امکانات فنی لازم کار بر روی مسیر به زمان دیگری موکول شد .

اعضای تیم :

فتاح کارگر ـ طاهر عبو ـ  سلیمان فرامرزی ـ محمد حسن زاده – محسن آهنگری - مرحوم مقبل هنر پژوه - مهدی کریم زاده (ئاوات)

به دنبال وقفه ای که در گشایش این مسیر بر روی دیواره طرغه به وجود آمد در سال 1383 تیمی دیگر از شهرستان بوکان به دنبال برنامه ریزی برای صعود بلند ترین بخش دیواره با حضور در منطقه به دوربین کشی کل مسیر پرداخته و کروکی آن را ترسیم کرده و تدارکات لازم برای این مهم را فراهم آوردند .

تیم توانست طی سه مرحله برنامه سه روزه مسیر جدیدی را از کنار مسیر سال1377باز کرده و با تکیه بر توانایی و به کارگیری ابزار لازم و با بهره گیری ازحمایت تیم قبلی این کار را با موفقیت به سر انجام رساند .

اعضای تیم :

محسن آهنگری –  مرحوم مقبل هنر پژوه – کاوه پورعلیزاده -بابک قادری – مهدی کریم زاده (ئاوات)

گزارش برنامه و مشخصات مسیر :

در زمستان 97 برنامه ریزی برای گشایش مسیر جدید و یا بازگشایی یکی از مسیرهای "تەرەغە" توسط کمیته سنگنوردی باشگاه اوراز انجام شد و پس از دو برنامه برای شناسایی دیواره و مسیرهای قدیمی بر روی دیواره پس از برسی شرایط و مشورت با پیشکسوتان و صاحب نظران مسیر "کەڵ و عەرابە" برای بازگشایی انتخاب شد .

 پس از کسب اجازه از تعدادی از گشایندە گان مسیر،  در تاریخ 22 و 23فروردین 98 استارت کار زدە شد و تیم طی شش برنامه جداگانه و طاقت فرسا با تلاش تمامی اعضا در نهایت در تاریخ 8 تیرماه 98  موفق بە بازگشایی کامل مسیر گردید .

 

اعضای این تیم  چهار طول اول مسیر را از پایین برای بازگشایی صعود انتخاب کرده بوند و دو طول آخر را به دلیل کمبود ابزار و سرعت بخشیدن بە برنامە مجبور به فرود از بالا شدند . همچنین 70 متر آخر با مسیر "گەوان" یکی  است.

در تمامی طول مسیر از رول بولتهای 10 HSA  بە عنوان میانی استفادە شد. شش کارگاه نصب گردید کە پنج کارگاه رول و زنجیر دو نقطه و  یکی از کارگاها صفحه رول باحلقە میباشد همچنین در طول آخر دو عدد رول به عنوان آخرین کارگاه که در مسیر "گەوان" موجود میباشد .

تعدادی از میانی های قدیمی مسیر که اکثرا میخهای دست ساز بود  را به عنوان شناسنامه مسیر دست نخورده رها نمودیم و میانی های دیگر را پاکسازی کردیم .

مسیر از پای دیواره تا قله 273 مترطول متر دارد و دارای هفت کارگاه میباشد .

طول اول مسیر که بیشترین تعداد میانی ها را در خود جای داده(21عدد) پس از 17 متر نیاز به صعود مصنوعی دارد و رکاب خور میباشد . بجز طول اول تمامی مسیر به صورت طبیعی قابل صعود میباشد .مسیر"کەڵ و عەرابە" پس از پایان طول ششم با فرود دست به سنگ 5 متری با مسیر "گەوان" یکی میشود و تا قلە 70 متر مشترک میباشند کە تعدادی رول بولت  و نیز یک کارگاه در انتهای مسیر "گەوان" موجود میباشد و معمولا بدلیل راحتی مسیر "گەوان" بدون طناب و به صورت آزاد صعود میشود  .

باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی اوراز بوکان درپایان این گزارش که برای زریان موکریان ارسال کرد،  نوشت:

همچنین سنگنوردان عزیز میتوانند اطلاعات دیگر مسیر را از روی کروکی بدست اورند .

با تشکر فراوان از گشایندگان اصلی مسیر که در سال 77 و 83 این مسیر زیبا را گشایش نموده و پشتیبان ما در بازگشایی مسیر بودند .

 تشکر فراوان از آقای محمد ظاهری از اعضای باشگاه قاجر قروه که ما را در این امر بسیار یاری نمودند .