هنرمند بوکانی نت های دف آوازهای خانقاه و تکیه های کردستان را جمع آوری کرد

سرویس کوردانه- «رابه ر یوسف خانی» هنرمند بوکانی نت های مقام های دف در یک کتاب جمع آوزی و تنظیم شده است

سرویس کوردانه- «رابه ر یوسف خانی» هنرمند بوکانی نت های مقام های دف در یک کتاب جمع آوزی و تنظیم شده است

به گزارش زریان موکریان ، وی که با نام هنری رابه ر کردستانی در کردستان عراق مشغول به فعالیت است تحقیقات 26 ساله ی خود درباره دف را در یک کتاب جمع آوری کرده و تقدیم عاشقان دف کرده است.
این هنرمند  در طی یک سال تحقیق مقام ها  و آوازای تکیه و خانقاه های کردستان را که با همراهی دف خوانده می شوند را جمع آوزی کرده است.
این کتاب علاوه بر اینکه دف و شیوه نواختن آن را به دو زبان کوردی و انگلیسی توضیح می دهد آوازهای مختلف را به شیوه نت در اختیار علاقه مندان عرصه ی موسیقی دف و دفنوازی می کند.