بنویسیم روزملی هوای پاک، بخوانیم هر روزمان هوای پاک

سرویس موکریان- این یادداشت به قلم حسن کاکه مدی کارشناس ارشد محیط زیست و استاد دانشگاه در بوکان نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است.

سرویس موکریان- این یادداشت به قلم حسن کاکه مدی کارشناس ارشد محیط زیست و استاد دانشگاه در بوکان نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است.

   29 دی ماه هرسال به نام روز هوای پاک نامگذاری شده است وهرساله شعاری با مضمونی قابل تأمل، از سوی سازمان حفاظت محیط زیست  برای آن اعلام می شود که شعارانتخابی امسال  " هوای پاک، مسئولان،مردم " می باشدوبصورت نمادین، برنامه های از قبیل معاینه فنی رایگان خودروها ، کارگاههای آموزشی، پیاده روی، دوچرخه سواری و... در این روز برگزار می شود.

هرچند اعلام روز ملی هوای پاک  جهت حساسیت وجلب توجه اقشار مختلف جامعه اعم از مردم ومسئولان بسیار خوب است، اما معتقد هستم بیشتراز حدانتظار به اجرای برنامه های نمادین در این زمینه روی آورده ایم واز عمل در این حیطه دور شده ایم.درحالیکه به جای انجام کارهای نمادین، می بایست با جامعه کار شود، مردم آموزش داده شوند، قوانین مرتبط اجرا شوند وسیاستگذاری های دقیقتری در زمینه کنترل آلاینده های هوا انجام شود.

آمار مرگ میر سالانه  28تا 30 هزارنفری ناشی از اثرات آلودگی هوا بر مردم کشور، اثرات زیان بار آلاینده های هوا (ذرات معلق، اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگرد، مونوکسید کربن، ازن و...) همچون اختلال در ژن های عصبی  وایجادزمینه پرخاشگری، استرس ومشکلات روانی، ما را متوجه این نکته مهم واساسی می کند که  وقت آن رسیده است، هم مردم وهم مسئولان وبرنامه ریزان کشور در زمینه کاهش و کنترل آلاینده های هوا  اهتمام بیشتر وجدی تری از خود نشان دهند.

وقتی که درمشهد واصفهان به جای گازوئیل با گوگرد استاندارد( 50واحدی) ، گازوئیل 6000هزار واحدی تولید می شود،آیا نباید زنگ خطر از دست دادن آسمان آبی به صدا درآید!، آیا نبایدافزایش شاخص های آلایندگی هوا (AQI)  و افزایش مرگ ومیر ناشی از آلاینده های هوا راشاهد باشیم؟

خوشبختانه ما کامل ترین قوانین محیط زیستی را داریم وهیچ خلاء قانونی در این زمینه نداریم اما در حیطه پیاده سازی وعمل به این قوانین،هنوز مشکلات بسیارجدی مشاهده می شود که همت همگانی (مسئولان ومردم) را، دراجرا وعمل  می طلبد.

امیداست توجه جدی تر مردم به تولید آلایندگی کمتر از طریق تغییر وتفکر در روش زندگی، ترددکمتر با خودروهای شخصی، استفاده بیشتر از وسایل حمل ونقل عمومی، انجام معاینه فنی به موقع خودرو،نگهداشتن خودرو درشرایط مطلوب از لحاظ فنی،کاهش زمان رانندگی، پیاده روی بیشتر به جای استفاده از خودرو، وچندین روش دیگر را در برنامه زندگی خود قراردهند.همچنین مسئولان نیز باسرمایه گذاری بیشتر در زمینه کنترل آلاینده های هوا، ایجاد زیرساخت های فرهنگی، توسعه ناوگان حمل نقل شهری وبین شهری، اجرای دقیق قوانین ومقررات مرتبط با کنترل آلایندگی هوا همچون  قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا وقانون هوای پاک، هر روز مان  تبدیل به روز هوای پاک گردد. هدفی که باهمت بیشتر مسئولین ومردم به عنوان دو رکن اصلی حل مشکل آلودگی هوای کشور دست یافتنی است./