آیا قاچاق چوب در آذربایجان غربی حقیقت دارد؟

دو مدیر اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌غربی طی دو سال دقیقا یک جمله را تکرار کردند؛ « بیش از ۹۰ درصد محموله‌های چوب در استان، قاچاق نیستند». آیا این مدیران وظیفه خود را تنها توقیف محموله های چوب می دانند؟

دو مدیر اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌غربی طی دو سال دقیقا یک جمله را تکرار کردند؛ « بیش از ۹۰ درصد محموله‌های چوب در استان، قاچاق نیستند». آیا این مدیران وظیفه خود را تنها توقیف محموله های چوب می دانند؟

به گزارش زریان موکریان، اسفند ماه سال 97 بود که مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌غربی اخبار قاچاق چوب در استان را شایعه دانست و گفت: 90 درصد درختانی که در ماه‌های اخیر از استان حمل شدند و فیلم شان در فضای مجازی منتشر شد، درختان زراعی بودند و با هدف تامین زغال بریده می‌شوند که حمل چوب زراعت و ‌باغی ممنوعیت قانونی ندارد.

امروز در بیستم فروردین ماه سال 99، سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌غربی با رد شایعات مطرح در فضای مجازی در خصوص تخریب جنگل‌ها برای حمل درختان به مراکز صنعتی گفت: بیش از ۹۰ درصد محموله‌ها در استان، درخت جنگلی نبوده و صنعتی است.

این در حالی است که تنها در عرض یک هفته از سال جدید، 125 تن محموله چوب قاچاق در سه شهرستان جنوب استان آذربایجان غربی کشف و توقیف شد و بزرگترین محموله قاچاق، کشف بیش از 120 تن چوب در شهرستان میاندوآب و در روز ششم فروردین ماه بود که توسط خود اداره منابع طبیعی اطلاع رسانی شد.

پیش از آن نیز ۲ تن چوب قاچاق جنگلی از نوع بید جنگلی در شاهین‌دژ و 3 تن چوب قاچاق شامل ۲ تن چوب درخت بادام  و یک تن چوب درخت بید در اشنویه کشف و ضبط شده بود.

مطابق قانون حتی برای قطع و حمل چوب های باغی نیز باید از طرف مدیریت کشاورزی مجوز قطع بلامانع صادر شود و قطعا محموله های توقیف شده در استان توسط یگان های حفاظت منابع طبیعی حتی اگر درختان باغی و زراعی هم باشند باز فاقد مجوز قطع و حمل بوده اند که از سوی یگان حفاظت این اداره توقیف و برای دریافت حکم به مراجع قضایی صادر شده اند.

شاید در این بین برخی گزارش های مردمی و یا رسانه ایی از محموله های حمل قانونی چوب گزارش داده باشند و همین موضوع سرپرست این اداره کل را واداشته تا در این خصوص بگوید؛ «در روزهای اخیر برخی افراد در فضای مجازی مغرضانه یا ناآگاهانه در خصوص قطع درختان به آن پرداخته و افکار عمومی‌را دچار سوء برداشت ‌می‌کنند، ناشی از آن است که این افراد اطلاعات کاملی در ارتباط با قوانین بهره برداری از جنگل یا قطع درختان باغی ندارند».

قاسمی تاکید کرد: البته افرادی هستند که فرصت طلبی کرده و به درختان جنگلی دست درازی ‌می‌کنند که در صورت مشاهده به‌شدت با آنان در چارچوب قانون برخورد شده و پرونده آنان به مراجع قضایی ارسال ‌می‌شود.

باید گفت؛ حساسیت مردم و گزارش های صادره آنها به این اداره کل جهت پیگیری محموله ها به خواست همین اداره جهت همکاری بیشتر و نظارت بر محموله های چوب قاچاق بوده است.

اما اینکه سرپرست این اداره به تبع از مدیر کل پیشین، همان رویه را در پیش گرفته و گزارش های افراد در فضای مجازی در خصوص قطع درختان را «مغرضانه یا ناآگاهانه» می خواند، شایسته نیست.

مردم و یا رسانه هایی که نسبت به محیط زیست خود حساسیت دارند و قطعا خود را حافظان محیط زیست نیز قلمداد می کنند، انتشار گزارش و تصاویر را حسب وظیفه خود می دانند.

اما آیا اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی با توجه به افزایش قاچاق چوب در سال های اخیر از این استان وظیفه خود را تنها توقیف محموله های چوب می داند؟

 این اداره کل باید در نظر داشته باشد توقیف 125 تن چوب در عرض یک هفته از سال جدید، با توجه به آمار سال های قبل، آماری نگران کننده است و اتفاقا بر خلاف تصور اداره کل منابع طبیعی قطع حتی یک درخت، دست اندازی به محیط زیست تلقی می شود.

رد قاچاق چوب در کنار حجم محموله های توقیف شده همخوانی ندارد. چوب ها حتی اگر صنعتی و زراعی هم باشند، برای قطع شدن، باز به مجوز نیاز دارند و شایسته نیست مردم را به اقدام به سوء برداشت افکار عمومی متهم نکنند.

گزارش/ تانیا شعفی