اختتامیه حضور ساتیار بوکان در سد بوکان برگزار شد + فیلم

سرویس فیلم _ عصر روز جمعه بیست و ششم شهریورماه مراسم اختتامیه حضور کانون امداد و نجات ساتیار بوکان در سد بوکان برگزار. شد.