نوام چامسکی:انگلیس منشاء اختلافات اعراب و کردهای عراق است

سرویس جهان- نوامو چامسکی اندیشمند و متفکر آمریکایی معتقد است انگلیس برای حفظ منافع خود، عامل مرزبندی خاورمیانه از جمله عراق و ایجاد اختلافات میان کردها و اعراب است.

سرویس جهان- نوامو چامسکی اندیشمند و متفکر آمریکایی معتقد است انگلیس برای حفظ منافع خود، عامل مرزبندی خاورمیانه از جمله عراق و ایجاد اختلافات میان کردها و اعراب است.

به گزارش زریان موکریان، نوام چامسکی، زبانشناس و اندیشمند آمریکایی در مصاحبه با هفته نامه ارمنیا ویکلی عامل اختلافات کنونی در خاورمیانه را دخالت های دو کشور فرانسه و انگلیس عنوان کرد که به گفته وی، قدرت های امپریالیستی هستند.

چامسکی به اختلافات میان اعراب و کردها در عراق اشاره کرده و معتقد است سرچشمه این اختلافات مرزبندی های تصنعی و دستکاری قلمرو در عراق از سوی دولت انگلیس است.

وی بر این باور است که انگلیس به خاطر دست یابی به منابع نفتی شمال عراق، کردها و اعراب را در عراق کنار هم قرار داد تا دست ترکیه را از منابع نفتی عراق کوتاه کند و خود بر آن کنترل داشته باشد.

چامسکی همچنین اشاره کرد که رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه نیز چنین رویکردی را با هدف گسترش نفوذ خود در منطقه دنبال می کند.