جنجال مزایده تابلوهای تبلیغاتی بوکان ادامه دارد/ ارشاد: نظر خود را صراحتا به شهرداری اعلام کردیم

سرویس موکریان- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان در واکنش به سخنان شهردار بوکان در خصوص مزایده تابلوها تبلیغاتی اعلام کرد که دو بار به شهرداری بوکان صراحتا گفته شده کانون آگهی مورد بحث متعلق به بوکان نیست.

سرویس موکریان- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان در واکنش به سخنان شهردار بوکان در خصوص مزایده تابلوها تبلیغاتی اعلام کرد که دو بار به شهرداری بوکان صراحتا گفته شده کانون آگهی مورد بحث متعلق به بوکان نیست.

​​​​​​​به گزارش خبرنگار زریان موکریان، «مهندس بابک رستم پور» شهردار بوکان چند روز قبل در گفت وگو با زریان موکریان ازبه وجود آمدن ابهام در مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر این شهرداری خبر داد و گفت: یک کانون آگهی تبلیغاتی که بیشترین رقم را نیزپیشنهاد کرده است، پروانه فعالیت با آدرس بوکان تحویل داده است اما در مهاباد فعالیت می کنند. از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان درخواست کردیم که فعالیت یا عدم فعالیت این کانون در بوکان را به صورت صریح اعلام کند اما این اداره نامه ای مبهم ارسال کرده است.

این سخنان رستم پور، واکنش «منصور احمدی» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بوکان را در پی داشت. وی با ارسال توضیحاتی برای زریان موکریان نوشت:  در مورد کانون مورد بحت (دور اندیش) در تاریخ 23 و29 اردیبهشت سال1398 دو بار صراحتا به شهرداری محترم اعلام شده که این کانون متعلق به شهرستان مهاباد است.

متن کامل توضیحات احمدی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحيم

مردم شریف و اصحابه رسانه شهرستان بوکان

احتراما با توجه به مباحث پیش آمده در خصوص واگذاری تابلوهای تبلیغاتی شهرستان و با توجه به اشاره شهردار محترم درباره ابهام در نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این خصوص موارد ذیل جهت رفع هرگونه ابهام و تنویر افکار عمومی اعلام می شود :

1.بر اساس مقررات فعالیت کانون های تبلیغاتی، استانی بوده و هر کانونی می تواند در تمامی شهرها به فعالیت بپردازند.

2.در مورد کانون مورد بحت (دور اندیش) در تاریخ 23 و29 اردیبهشت سال1398 دو بار صراحتا به شهرداری محترم اعلام شده که این کانون متعلق به شهرستان مهاباد می باشد.

3.شهرداری محترم خود مفاد مزایده را تنظیم نموده و بحث واگذاری آن به هر کانونی در اختیار شهرداری می باشد و هیچ ارتباطی به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارد، فلذا این اداره هیچ مسئولیتی در قبال واگذاری ندارد.

4.تاکنون شهرداری محترم هیچ گونه مکاتبه ای در زمینه کانون ها جهت استعلام با این اداره نداشته و نامه های مورد بحث به درخواست کانون ها مبنی بر قانونی بودن فعالیت شان به شهرداری ارائه شده است.

و سپاس از آن پروردگار در آغاز و فرجام

شهرداری بوکان پنجم اردیبهشت ماه امسال  شرایط شرکت در مزایده اجاره منافع حاصل از بهره برداری از پلهای عابر پیاده وبیلبوردهای تبلیغاتی  موجود در سطح شهر را اعلام کرد و شرکتها و کانونهای آگهی تبلیغاتی فعال درسطح شهر را مجاز به شرکت در این مزایده اعلام کرد.