مسئولان بوکان تاکید کردند:

ساماندهی قلیان سراهای بوکان به جای برخورد چکشی

سرویس موکریان- سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان برخورد چکشی با قلیان سراها نتیجه بخش نیست  و لازم است  ساماندهی این قلیان سراها با جدیت دنبال شود .

سرویس موکریان- سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان برخورد چکشی با قلیان سراها نتیجه بخش نیست  و لازم است  ساماندهی این قلیان سراها با جدیت دنبال شود .

​​​​​​​به گزارش خبرنگار زریان موکریان، سرهنگ کارگاه مجید محبعلی فرمانده نیروی انتظامی بوکان در جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر این شهرستان ضمن اشاره به مضرات قلیان برای سلامتی شهروندان خواستار ورود شبکه بهداشت و درمان بوکان به مسئله قلیان سراها درسطح شهر شد و تصریح کرد: انتقال قلیان سراها به خارج از شهر آنها را کنترل و نظارت خارج می کند.

وی افزود: از طرف دیگر ما با عرضه گسترده قلیان  در پارکهای سطح شهر روبه روهستیم که شهرداری به عنوان متولی پارکها باید با این معضل برخورد کند.

در ادامه جلسه جانشین دادستان بوکان نیز گفت: هر گونه اقدامی که علیه تهدید امنیت عمومی شناخته شود دارای مجازات است اما مطابق نظر اداره حقوقی دادگستری صرف عرضه قلیان جرم است.

وی ضمن مخالفت با برخورد چکشی با قلیان سراها، تصریح کرد: نمی توان صورت مسئله را پاک کرد و به علت تقاضا برای قلیان در جامعه برخورد چکشی پاسخگو نخواهد بود باید آسیبهای اجتماعی و روانی این معضل را کاهش بدهیم.

جانشین دادستان بوکان افزود: اماکنی که در آن عرضه قلیان صورت می گیرد، فاقد پروانه فعالیت هستند به همین دلیل پلیس اماکن می تواند مانع فعالیت این مکانها شود.

در ادامه این جلسه، «لقمان خسروپور» سرپرست فرمانداری بوکان نیزگفت: تجربه نشان می دهد برخورد چکشی و قهریه  سب می شود که قلیان سراها در پستو خانه و زیرزمینها دایر شوند.

 و این عملا کنترل و نظارت را خارج از دسترس میکند وی در ادامه از شناسایی 117 قلیانسرا فعال در سطح شهر بوکان خبر داد و افزود: با توجه به وجود تقاضا برای قلیان در جامعه، پلمپ کردن آنها تبعات اجتماعی فراوانی دارد و راهکار ،کنترل و نظارت بر این قلیان سراها است از طریق تعیین ضوابط باید قلیان سراهای سطح شهر بوکان را ساماندهی  کنیم. 

سرپرست فرمانداری بوکان در پایان گفت: بر این اساس متصدیان 117 قلیان سرای سطح شهر به اتاق اصناف دعوت می شوند و با حضور کارشناسان  ضوابط و چگونگی اخذ پروانه کسب به آنها اعلام می شود و ظرف یک مدت معین  باید به اخذ پروانه کسب و رعایت ضوابط اقدام کنند.