توصیه های کاربردی و مهم مشاور بوکانی به داوطلبان کنکور سراسری

سرویس فیلم_ دکتر شادی وفادار روانشناس و مشاور بوکانی مستقر در آموزشگاه اساتید ، توصیه های کاربردی و مهم در خصوص انتخاب رشته را مطرح کرد. برای مشاوره حضوری به آموزشگاه اساتید در آدرس زیر مراجعه بفرمایید: بوکان، بلوار کردستان-کوچە آزمایشگاە مدیا- آموزشگاە اساتید ۰۴۴۴۶۲۴۵۰۶۰

حسن  معروف پور حسن معروف پور