مسئولان ارشد کرمانشاه در راه تاسیس فرهنگستان زبان و ادبیات کوردی

کوردانه- هوشنگ بازوند استاندار کرماشان که هر چند وقت یک بار با موضوعات مختلف از جمله از مدیریت زلزله کرماشان تا انتقادات اصلاح طلبان از او، خبرساز می‌شود، در تازه ترین اظهار نظر خود راجع به موضوعات فرهنگی این استان به تاکید گفته است که فرهنگستان زبان و ادبیات کردی در این استان راه اندازی شود....

کوردانه- هوشنگ بازوند استاندار کرماشان که هر چند وقت یک بار با موضوعات مختلف از جمله از مدیریت زلزله کرماشان تا انتقادات اصلاح طلبان از او، خبرساز می‌شود، در تازه ترین اظهار نظر خود راجع به موضوعات فرهنگی این استان به تاکید گفته است که فرهنگستان زبان و ادبیات کردی در این استان راه اندازی شود....

​​​​​​​به گزارش زریان موکریان، هفته نامه سیروان نوشت: هوشنگ بازوند استاندار کرماشان که هر چند وقت یک بار با موضوعات مختلف از جمله از مدیریت زلزله کرماشان تا انتقادات اصلاح طلبان از او، خبرساز می‌شود، در تازه ترین اظهار نظر خود راجع به موضوعات فرهنگی این استان به تاکید گفته است که فرهنگستان زبان و ادبیات کردی در این استان راه اندازی شود. او این این موضع در نشست اعضای هیئت مدیره بنیاد ایران شناسی که در استانداری کرماشان برگزار شد، ایراد کرد و علاوه بر فرهنگستان زبان و ادبیات کردی، خواستار راه اندازی پژوهشگاه کرماشان شناسی نیز شده است. آن گونه که ایرنا گزارش کرده، استاندار کرماشان گفته است: باید برنامه هایی مانند ایجاد پژوهشگاه کرماشان شناسی و فرهنگستان زبان و ادبیات کردی با مشارکت چهره‌های علمی شناخته شده و بخش خصوصی توانمند شکل بگیرند.