ورزشکار بوکانی نامزد گینس می شود

نماینده ورزشهای رزمی ترکیه گفت: حسین بهامین ورزشکار بوکانی نامزد گینس می شود.

به گزارش زریان مکریان ،

نماینده ورزشهای رزمی ترکیه گفت: حسین بهامین ورزشکار بوکانی نامزد گینس می شود.