پزشک متخلف در مریوان بیش از یک میلیارد ریال جریمه شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان گفت: یک پزشک متخلف در شهرستان مریوان بیش از یک میلیارد ریال جریمه شد.

 مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان گفت: یک پزشک متخلف در شهرستان مریوان بیش از یک میلیارد ریال جریمه شد.

حسین رحیمیان روز شنبه در جمع خبرنگاران استان در سنندج اظهار کرد: به یک مورد پرونده شکایت از یک پزشک، تحت عنوان دریافت مبلغ اضافی از بیمار به میزان یک میلیارد و ۷۱۷ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی شکایت شاکیان، به دلیل دفاعیات غیرموجه پزشک، اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: این پرونده را سازمان غذا و دارو، به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کرده بود