پادکست / سرقت؛ روایت آدم‌ها از تجربه مالباختگی

«خیلی دزدی زیاد شده»؛ این جمله‌ای است که این روزها زیاد شنیده می‌شود و حالا دیگر خیلی‌ها، دور یا نزدیک، یک خاطره تلخ از سرقت دارند؛ تجربه‌ای از ساعت‌های پر از شوک و استرس و از دست دادن مالی که با هزار زور و زحمت بدست آورده‌اند و شاید هنوز قسط‌های وام خرید آنها را بطور کامل پرداخت نکرده باشند. این پادکست، از سری‌پادکست‌های خرده‌روایت‌های ایسنا، مرور چند روایت از چند مالباخته است.

 «خیلی دزدی زیاد شده»؛ این جمله‌ای است که این روزها زیاد شنیده می‌شود و حالا دیگر خیلی‌ها، دور یا نزدیک، یک خاطره تلخ از سرقت دارند؛ تجربه‌ای از ساعت‌های پر از شوک و استرس و از دست دادن مالی که با هزار زور و زحمت بدست آورده‌اند و شاید هنوز قسط‌های وام خرید آنها را بطور کامل پرداخت نکرده باشند. این پادکست، از سری‌پادکست‌های خرده‌روایت‌های ایسنا، مرور چند روایت از چند مالباخته است.
حسن  معروف پور حسن معروف پور

 این پادکست را خبرگزاری ایسنا منتشر کرده است.