پنج کاندیدای تایید صلاحیت شده در بوکان را بشناسید

سرویس موکریان ـ  اسامی 5 نفر از داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه شهرستان بوکان که صلاحیت آنان تایید شده‌است، به فرمانداری ابلاغ شد.

سرویس موکریان ـ  اسامی 5 نفر از داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه شهرستان بوکان که صلاحیت آنان تایید شده‌است، به فرمانداری ابلاغ شد.

​​​​​​​شورای نگهبان بعد از بررسی صلاحیت ۳۵ داوطلب کاندیداتوری در انتخابات محلس شورای اسلامی بوکان، پنج کاندیدای زیر را تایید صلاحیت کرد:

1_ حمزه مرادی؛ کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی

2 _ فاروق محمودی؛ کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گرایش بودجه و مالیات عمومی

3 _ حسین خسروی؛ کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

4 _ محی الدین معتمدی؛ کارشناس ارشد حقوق عمومی

5  _ انور حبیب زاده؛ نماینده بوکان در دوره های پنجم و هفتم مجلس شورای اسلامی و رایزن بازرگانی ایران در کردستان عراق