سکوت منابع طبیعی بوکان و منابع آب در قبال اتفاقات میدان هما

سرویس موکریان- علی رغم گذشته چند روز از انتشار خبر شخم زدن حریم رودخانه سیمینه رود و تبدیل آن به زمین کشاورزی در جنب میدان هما، اداره منابع طبیعی شهرستان بوکان و اداره منابع آب سکوت کرده‌ اند.

سرویس موکریان- علی رغم گذشته چند روز از انتشار خبر شخم زدن حریم رودخانه سیمینه رود و تبدیل آن به زمین کشاورزی در جنب میدان هما، اداره منابع طبیعی شهرستان بوکان و اداره منابع آب سکوت کرده‌ اند.

​​​​​​​به گزارش خبرنگار زریان موکریان، زمین خاکی هما که در  پشت کشتارگاه بوکان واقع شده است از قدیمی ترین  زمینهای خاکی فوتبال این شهرستان است که به گفته ساکنان این منطقه بارها مورد تعرض قرار گرفته است.
مشاهدات خبرنگار زریان موکریان از  تبدیل شدن بخشی از زمینهای این محدوده به زمین کشاورزی حکایت دارد.

فرد یا افرادی که در این زمین به کاشت گوجه و خیار اقدام کرده اند ضمن شخم زدن حریم رودخانه با نخاله های ساختمانی رودخانه را پرکرده و یک چاه آب نیز حفر کرده اند.

یکی از ساکنان این منطقه که سالها در میدان هما فوتبال بازی کرده‌است می گوید:  تنها بخشی از این زمین حریم رودخانه است و بقیه آن متعلق به میدان هماست.

سند زمین هما با کاربری ورزشی به نام اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان است و به‌دنبال انتشار خبر تعرض به آن،  حاج انور ملارحیمی رئیس اداره ورزش و جوانان از این زمین بازدید کرد و تصمیم گرفته شد بار دیگر حد‌ودات زمین هما توسط کارشناسان تعیین شود تا موضوع تعرض به آن شفاف شود.

شواهد و نقشه میدان هما نشان می دهد که زمین کشاورزی ساخته شده‌در جنب این میدان،  نتیجه تعرض به میدان هما و شخم زدن حریم رودخانه است.

علی رغم گذشته چند روز از انتشار خبر این تخلفات اداره منابع طبیعی شهرستان بوکان و اداره منابع آب سکوت کرده‌ اند. سکوتی که سئوالاتی برای شهروندان ایجاد کرده  است.

 ناگفته‌نماند‌ در بخشی از میدان‌ هما نخاله های ساختمانی تخلیه شده و یک منبع آگاه‌ گفت که افرادی به‌دنبال تبدیل بخشی از این زمین به یک کوچه هستند.