نجات جان مادر باردار توسط تیم جراحي بیمارستان بوکان

سرویس موکریان- مدیر شبکه بهداشت و درمان بوکان از نجات جان مادر باردار با ريسك بالا و نوزاد او با همت و تلاش مديريت بيمارستان ، تيم جراحي و كادر اتاق عمل بيمارستان شهيد دكتر قلی پور بوکان  خبر داد .

سرویس موکریان- مدیر شبکه بهداشت و درمان بوکان از نجات جان مادر باردار با ريسك بالا و نوزاد او با همت و تلاش مديريت بيمارستان ، تيم جراحي و كادر اتاق عمل بيمارستان شهيد دكتر قلی پور بوکان  خبر داد .

​​​​​​​به گزارش خبرنگار زریان موکریان، «دکتر محمد عباسی» در جمع خبرنگاران گفت: این مادر باردار داراي سابقه نازایی و سن حاملگی ۳۷هفته ، ساعت ده و سي دقيقه صبح روز جمعه 14 تیرماه با شکایت درد زایمان مراجعه کرده ،كه به علت وجود مکونیوم غلیظ بصورت اورژانسی به اتاق عمل منتقل گردید.

وی افزود: با مشاهده چسبندگی شدید مثانه و روده و متعاقبا" با فراخوان تيم جراحي ، در یک عمل جراحی سخت و حساس با شرکت تیم جراحی متشکل از  متخصصین زنان و زایمان خانم دکتر نصیری و خانم دكتر كرمي ، دکتر محمدی متخصص اروولوژی و دکتر امیرخانی متخصص جراحی عمومی و با همراهی  پرسنل اتاق عمل،پس از چند ساعت تلاش ، در یک عمل جراحی با حساسیت ويژه ، ضمن نجات جان مادر ، نوزاد در سلامت كامل متولد شد .

وی در پایان از زحمات تيم مديريتي بيمارستان به ويژه رئیس بیمارستان ، اعضای تیم جراحی، و همکاران اتاق عمل تشکر و قدردانی نمود.

اين مادر هم اكنون با حال عمومی ثابت براي دریافت ادامه خدمات مراقبتي،  در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان بوکان بستری وتحت مراقبت است.