وزارت بهداشت  ودرمان اعلام کرد:

دانشکده پرستاری بوکان اجازه جذب دانشجو را ندارد

سرویس موکریان_   وزارت بهداشت  ودرمان اعلام کرده که دانشکده پرستاری بوکان اجازه جذب دانشجو را ندارد.

سرویس موکریان_   وزارت بهداشت  ودرمان اعلام کرده که دانشکده پرستاری بوکان اجازه جذب دانشجو را ندارد.

​​​​​​​به گزارش خبرنگار زریان موکریان؛ در حاشیه دیدار معاون کل وزیر بهداشت و درمان‌ از بیمارستان شهرستان بوکان اعلام شد که نامه ای از این وزارت به شبکه بهداشت و درمان بوکان ابلاغ شده که دانشکده پرستاری بوکان دیگر دانشجو جذب نمی شود.

علت این تصمیم وزارت بهداشت و درمان اعلام نشده است اما به نظر می رسد تعریف نشدن چارت سازمانی برای این دانشکاه، جذب نکردن هیئت علمی و نداشتن ساختمان مستقل و مناسب علت این تصمیم است‌.

دانشکده پرستاری بوکان تنها مرکز آموزش عالی دولتی بوکان است که  در مهرماه سال ۱۳۹۱ با پذیرش ۳٦ دانشجو شروع به کار کرد و تعداد دانشجویان آن به ۲۰۰ نفر نیز رسید.