جنجال بر سر تعهد حبیب زاده به وظیفه قانونی نظارت / سالار افخمی

سرویس مقاله_این یادداشت به قلم سالار (سامان) افخمی کارشناس ارشد مدیریت نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است.

سرویس مقاله_این یادداشت به قلم سالار (سامان) افخمی کارشناس ارشد مدیریت نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است.

​​​​​​​چهار ماه از فعالیت مجلس یازدهم می گذرد.حاج انور حبیب زاده نماینده مردم بوکان در این مجلس نشان داده که او یک شومن ( Showman) جنجالی با کت شلوارهای مارک دار نیست که  احساسات مردم را به بازی بگیرد و با سی دی های تبلیغاتی بر روی این احساسات موج سواری کند.

حبیب زاده در چهار ماه گذشته با دونطق علنی پیش از دستور، دوتذکر شفاهی،10تذکر کتبی, دیدار با 15 وزیر دولت ومسئول کشوری که در همگی آنها مردم ومطالبات آنها محوریت دارد، نشان داده که می خواهد بدون توجه به جریانهای سیاسی کشور از تمامی ظرفیتها وپتانسیلهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی برای خدمت به مردم استفاده کند.اما چرا دومین نطق پیش از دستور وی که روز یک شنبه در صحن علنی مجلس ارائه شد، جنجال به پا کرد؟

ابتدا نطق دیروزنماینده بوکان را بررسی می کنیم.این نطق چهار محورداشت. محور اول: انتقاد از تورم لجام گسیخته در بازار مسکن و کالاهای اساسی که به گفته حبیب زاده  با این تورم کارگران ا ز سیر کردن شکم خود ناتوان هستند و اجاره کردن یک خانه محقر به رویا تبدیل شده است.

محور دوم: انتقاد از عدم برابری وعدالت در تخصص اعتبارات در استان آذربایجان غربی و به گفته حبیب زاده برابری و عدالت در این استان به پای برادری نمی رسد.

محور سوم: با اشاره به تخلفات عدیده در دو اداره آموزش وپرورش وورزش وجوانان شهرستان بوکان خواستار ورود دستگاه نظارتی شد.

محور چهارم: حبیب زاده در پایان خواستار تحقق وعده های وزیر راه در خصوص پروژه های ملی راه سازی بوکان و آغاز دوباره ساخت سد سیمینه رود شد.

محور سوم سبب شد که این نطق که بر اساس فیلمهای منتشر شده با استقبال نمایندگان روبه رو شد، در بوکان جنجال ساز شود که بنده برای این دو دلیل متصور هستم:

الف)در خواست نماینده بوکان برای ورود بازرسی به تخلفات دو اداره این شهرستان در راستای وظیفه قانونی خود یعنی "نظارت" مطرح شده و امری طبیعی و معمول است اما برای ما بوکانیها غیر عادی است چون در 12 سال گذشته این وظیفه قانونی نمایندگی  به ورطه فراموشی سپرده شده  بود و همه چیز را لاپوشانی می کردند و اگر امروز حبیب زاده در راستای عمل به وظیفه قانونی خود، فساد ستیزی و صیانت از بیت المال در مجلس فریاد می زند، جنجال ساز می شود.

ب) هر جا اراده ای برای صیانت از بین المال و مبارزه با فساد و رانت حضور پیدا کرده است، جنجال، هجمه و تخریب نیز شروع شده است چرا که تقویت نظارت بر نهادهای اجرایی سبب قطع منافع عده ای خاص می شود و این عده برای حفظ منافع غیر مشروع خود تلاش می کنند با هجمه و تخریب و جوسازی این اراده را سست کنند.

به نظر می رسد در راستای منافع عمومی شهرمان بوکان و صیانت از بیت المال باید مشوق حبیب زاده باشیم تا بیشتر بر وظیقه نظارتی خود پایمردی و اصرار داشته باشد و ناگفته نماند "آنکه پاک است از محاسبه چه باک است"./