خواسته کوردها از دولت سوریه

سرویس جهان- نشریه اینکوایرر به نقل از رهبران کرد سوریه نوشت آنها در صورتی حاضر به آشتی کامل با دمشق و پذیرفتن حاکمیت دولت سوریه هستند که یک توافق سیاسی به همراه حفظ ساختارهای کنونی صورت بگیرد.

سرویس جهان- نشریه اینکوایرر به نقل از رهبران کرد سوریه نوشت آنها در صورتی حاضر به آشتی کامل با دمشق و پذیرفتن حاکمیت دولت سوریه هستند که یک توافق سیاسی به همراه حفظ ساختارهای کنونی صورت بگیرد.

​​​​​​​به گزارش زریان موکریان، نشریه انگلیسی زبان اینکوایرر به نقل از مقامات کرد سوریه نوشت: کردها به توافق با دولت سوریه و آشتی متمایل هستند اما توقع دارند توافق سیاسی کاملی صورت بگیرد و در چهارچوب قانون اساسی جدید ساختار کنونی خود را حفظ کنند.

این نشریه که از مناطق شمال سوریه گزارش میدانی تهیه کرده است نوشت: نیروهای دولتی سوریه فقط در مرزهای سوریه مستقر شده اند و جاده های میان شهرها و روستاها و نیز امنیت شهرها در کنترل نیروهای کردهای سوریه موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه است.

مظلوم کوبانی فرمانده نیروهای کرد-عرب سوریه به اینکوایرر گفته است اگر دمشق می خواهد ما به جانب مرکز بازگردیم مقامات دولت مرکزی باید خواسته های مردم اینجا اعم از کردها و اعراب را عملی کنند. 8 سال است مردم اینجا از خودمختاری برخوردارند و دولت سوریه باید این را بپذیرد.

وی افزود: همچنان آمریکاییها همکار ترجیحی کردها در مبارزه با داعش هستند اما ممکن است آمریکاییها به مصالحه کردها با سوریه و روسیه روی خوش نشان ندهند.