رتبه ١٢ بوکان در گاز رسانی به روستاها رد شد

سرویس موکریان_ رئیس اداره گاز شهرستان بوکان اعلام کرد که بوکان جزو سه شهرستان استان در تعداد پروژه و تعداد روستای در حال گازرسانی است.

سرویس موکریان_ رئیس اداره گاز شهرستان بوکان اعلام کرد که بوکان جزو سه شهرستان استان در تعداد پروژه و تعداد روستای در حال گازرسانی است.

​​​​​​​ بعد از آنکه کانال نماینده نقده و اشنویه جدولی را منتشر کرد که بر اساس آن شهرستان بوکان در گاز رسانی به روستاها رتبه ١٢را دارد،« اسماعیل رسول زاده» رئیس اداره گاز شهرستان بوکان در گفت وگو با خبرنگار زریان موکریان گفت: ۵۷ روستای شهرستان بوکان گاز دارند و تعداد  ۵۱ روستا نیز در حال گازرسانی  و ۴۹  روستای دیگر نیز در حال پیمانسپاری  است و بر همین اساس بوکان جزو ۳ شهر اول استان بلحاظ تعداد پروژه و تعداد روستای در حال گازرسانی است.

وی افزود: در قالب ۱۲ پروژه و با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان(با احتساب هزینه تهیه کالاها و مصالح و هزینه های اجرای عملیات)  گازرسانی به تعداد  ۵۱ روستا این شهرستان در جریان است که در نوع خود فعالیت این حجم عظیم پروژه بصورت همزمان در بوکان بی سابقه و بی نظیر است.

رسول زاده تصریح کرد: هم اکنون در همه محورهای روستایی بوکان پیمانکاران گازرسانی مشغول به فعالیت می‌باشند که اسامی پروژه های فعال گازرسانی بوکان آورده میشود:

1  پروژه گازرسانی به ۱۰ روستای محور تکان تپه

2  پروژه گازرسانی به ۶ روستای محور شهریکند

3 پروژه گازرسانی به ۷ روستای محور درویشان

4 پروژه گازرسانی به ۹ روستای محور تازه قلعه

5 پروژه گازرسانی به ۵ روستای محور جمبوغه و نوبار

6 پروژه گازرسانی به ۱۴  روستای محور کانی رش و شرفکند

7 پروژه گازرسانی به حفرات خالی حاشیه شهر بوکان و روستاهای حومه

8  پروژه گازرسانی و احداث ایستگاهها و خط تقویتی بوکان _ خلیفان

9 پروژه گازرسانی و احداث ایستگاههای تقلیل فشار و خط تغذیه محور جوانمرد