بارشهای شمال در پیرانشهر

سرویس موکریان_ رییس اداره هواشناسی پیرانشهر گفت: بارش‌ نزولات آسمانی در این شهرستان طی سال زراعی جاری به ۹۱۸ میلی‌متر رسید که سه برابر میانگین استانی و هم تراز استان‌های شمالی کشور است.

سرویس موکریان_ رییس اداره هواشناسی پیرانشهر گفت: بارش‌ نزولات آسمانی در این شهرستان طی سال زراعی جاری به ۹۱۸ میلی‌متر رسید که سه برابر میانگین استانی و هم تراز استان‌های شمالی کشور است.

​​​​​​​به گزارش زریان موکریان، عبدالرحمان ابراهیمی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با فعالیت سامانه بارشی فعال در روزهای اخیر، بارش‌های سال زراعی جاری در پیرانشهر به ۹۱۸ میلی‌متر رسیده است.

وی با اشاره به اینکه پیرانشهر در سال زراعی جاری بیشترین بارندگی را در آذربایجان‌غربی دارد، اضافه کرد: این میزان بارش سه برابر میانگین بارندگی استان در سال آبی جاری است که وضعیت مناسب بارندگی این منطقه را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به رشد چشمگیر بارش ها طی ۲ سال گذشته در این شهرستان بیان کرد: در این مدت، همواره بیش از یک‌هزار میلی‌متر بارش را در این منطقه شاهد بوده ایم.

پس از پیرانشهر سردشت با ۸۵۱ میلی‌متر، اشنویه با ۵۲۷ میلی‌متر، مهاباد با ۳۷۵ میلی‌متر، نقده با ۳۵۰ میلی‌متر بیشترین بارش‌ها را در سال زراعی جاری به خود اختصاص داده اند.

پیرانشهر در جنوب آذربایجان غربی و در میان کوه‌های مرتفعی قرار دارد که موجب افزایش بارندگی‌ها در این شهرستان شده و این‌میزان‌ بارندگی طبیعت چشم‌نوازی در این شهرستان ایجاد کرده است.