درگیری و تیراندازی برسر آب در روستای رحیم خان بوکان +ویدیو

سرویس موکریان- جان گرفتن قنات 300 ساله روستای رحیم خان اختلاف قدیمی بر سرآب در این روستای بزرگ شهرستان بوکان را نیز زنده کرد.

 

 

 

 

به گزارش خبرنگار زریان موکریان، همزمان با بارشهای اخیر، چشمه جوشان روستای رحیم خان به نام “خوش گلدی” روزشنبه دوباره جان گرفت و جاری شدن آب در این قنات قدیمی موجی از خوشحالی مردم را به همراه داشت.

اما امروز و تنها یک روز بعد از زنده شدن این قنات که تا چند سال قبل، تامین آب شرب روستای 2200نفری رحیم خان را برعهده داشت، اختلافی قدیمی بر سر آب در این روستا سرباز کرد که منجر به تیراندازی هوایی  یک از اهالی شد.

به گفته اهالی روستای رحیم خان، به هنگام بازید یکی از کارمندان اداره آبیاری از آخرین وضعیت قنات روستا، اعتراض مردم به فعال بودن یک چاه عمیق سبب درگیری شده  که یکی از طرفین دعوا تیراندازی هوایی کرده است.

مردم رحیم خان می گویند که صدور مجوز حفر چاه عمیق در حریم قنات به یکی از ساکنین روستای کوک تپه ، سبب خشک شدن قنات شده است . این چشمه جوشان که از سال ۱۳۱۲سند آن بنام مردم روستای رحیم خان ثبت شده است.