بانوان مچ انداز بوکانی، مقام اول آذربایجان غربی را کسب کردند

سرویس موکریان- تیم بانوان بوکان قهرمان مسابقات مچ اندازی قهرمانی باشگاه های استان آذربایجان غربی شدند.

سرویس موکریان- تیم بانوان بوکان قهرمان مسابقات مچ اندازی قهرمانی باشگاه های استان آذربایجان غربی شدند.

​​​​​​​به گزارش خبرنگار زریان موکریان، مسابقات مچ اندازی قهرمانی باشگاه های استان انتخابی کشوری(رشت)  باحضور انورملارحیمی رئیس ورزش و جوانان بوکان در محل سالن بانوان کوثر برگزار شد

این مسابقات باحضور مچ اندازانی ازشهرهای بوکان،مهاباد،نقده و شاهیندژ در رده سنی بزرگسالان و در هر دو دست راست و چپ بایکدیگر به رقابت پرداختند.

تیم مچ اندازی بوکان بامربیگری وسرپرستی کوثرکریمی با ۹ نفر شرکت کننده موفق به کسب دو کاپ طلای تیمی دست راست وچپ شدند.

 مدال آوران دست راست:

لیلاسورانه ۵۰کیلو

کوثر کریمی ۵۵کیلو

نخشین کاکایی ۶۰کیلو

خدیجه سبزی ۶۰کیلو

فاطمه کریمی ۶۵کیلو

معصومه کریمی ۷۰کیلو

سمیه عیوضی ۷۰کیلو

چنورصبریار ۸۰کیلو

پروانه کدرون +۹۰کیلو

 مدال آوران دست چپ:

لیلاسورانه ۵۰کیلو

کوثر کریمی ۵۵کیلو

خدیجه سبزی ۶۰کیلو

نخشین کاکایی ۶۰کیلو

معصومه کریمی ۷۰کیلو

سمیه عیوضی ۷۰کیلو

نتایج تیمی دست راست:

‌تیم اول بوکان

تیم دوم مهاباد

تیم سوم نقده

نتایج تیمی دست چپ:

تیم اول بوکان

تیم دوم نقده

تیم سوم مهاباد