توهین احمد نصراللهی به ورزشکاران و رسانه های بوکان

سرویس موکریانسرپرست سابق ورزش و جوانان شهرستان بوکان رسانه ها و جامعه ورزشی را باجگیر خواند.

سرویس موکریانسرپرست سابق ورزش و جوانان شهرستان بوکان رسانه ها و جامعه ورزشی را باجگیر خواند.

​​​​​​​احمد نصراللهی سرپرست سابق ورزش و جوانان شهرستان بوکان که یکی از سخنرانان دو شب قبل ستاد سلیمان فیضی بود، در سخنرانی خود در این ستاد به جامعه ورزشی و رسانه های بوکان توهین کرد و آنها را باجگیر خواند.

نصراللهی در  بخشی از سخنان خود گفت:در دوره مدیریتم در اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان، افراد باج خواه به دورم بودند. فشار می آوردندکه باید سالن ورزشی در اختیارشان  بگذارم. امکانات ورزشی برای آنها فراهم کنم.

وی در ادامه رسانه های بوکان را باجگیر خواند و گفت: این رسانه ها باج گرفته اند و راضی شده اند.

« احمد نصراللهی» بهمن ماه سال گذشته از سرپرستی اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان کنار گذاشته شد. وی از یاران نزدیک دکتر عثمانی نماینده بوکان  بود.

عدم حمایت  از تیم سردار و قراردادن هیئتهای ورزشی در مقابل این تیم یکی از دلایل برکناری وی بوده است. تلاش برای تغییر رئیس هیئت فوتبال شهرستان بوکان  یکی از اقدامات جنجالی وی بود. نصراللهی نتوانست رئیس این هیئت را تغییر دهد و تهدید به استعفا کرد.