آغاز بکار اولین دستگاه هوشمند بازیافت زباله در بوکان  +فیلم

سرویس ویدیو_  اولین ایستگاه هوشمند بازیافت زباله های تجدید ناپذیر بوکان روز دوشنبه در بلوار کردستان این شهر شروع بکار کرد.

 

 

 

 

 

 این دستگاه با دارا بودن ۸ بخش مجزا، در طول روز آماده دریافت انواع زباله ی تجدید ناپذیر در طبیعت از جمله: بطری های پلاستیکی، شیشه ای، فلزی و ... خواهد بود‌.

این دستگاه هوشمند در راستای ادامه ی فعالیت های طرح تفکیک زباله در مبدا نصب شده و در صورت نیاز در دیگر نقاط مختلف سطح شهر نیز نصب خواهد شد. ​​​​​​​