برخورد چکشی شهرداری بوکان با ساخت و سازهای غیر مجاز به روایت تصویر

سرویس عکس_ شهرداری بوکان در روزهای دوشنبه و سه شنبه (٢٢ ، ٢٣ اردیبهشت ماه ) ۳۰ عملیات تخریب بنای غیر مجاز ، با پر کردن پی، خندق و تخریب دیوارهای نیمه ساخته در مناطق غیر محدوه ، زمین های کشاورزی، منابع طبیعی و ‌. را انجام داده است.

1399/2/24 10:43:37

 

  توسط: انتخاب کنید...