روایت تصویری از توزیع بیش از یک تن پسماند غذایی در زیستگاه های بوکان توسط سروشتی شاره که م

انجمن محیط زیست سروشتی شارکه م بوکان با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که به هدف کمک به تامین غذای حیوانات و پرندگان در روزهای سخت زمستان، بیش از یک تن پسماند گوشت و نان خشک با کمک شهرداری بوکان جمع آوری کرده و با همکاری کانون امداد و نجات ساتیار، محیط زیست بوکان، منابع طبیعی بوکان و جهاد کشاورزی بوکان در زیستگاه های بوکان توزیع کرده است.

1398/11/8 09:44:21

 

  توسط: انتخاب کنید...