تصاویر هوایی از حال و هوای خوش دریاچه ارومیه

در گزارش تصویری زیر جدیدترین عکس‌های هوایی از دریاچه ارومیه، شرایط دو رنگ بودن آن و مناطق زیبای اطراف دریاچه را مشاهده کنید.

1398/3/26 08:02:20

 

  توسط: انتخاب کنید...