روایت تصویری از همایش آموزشی صرفه جویی آب برای روحانیون و امامان مساجد  در سد بوکان  

تصویر عکس- همایش و کارگاه آموزشی شورای روحانیت به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب با حضور روحانیون و امامان مساجد بوکان با مسئولیت آبفای شهری و مشارکت فرمانداری شهرستان بوکان، آبفای روستایی و منابع آب در محل سد شهید کاظمی بوکان برگزار شد.

1398/4/7 08:09:02

 

  توسط: انتخاب کنید...