جار پیرشالیار به روایت تصویر

بخشی از کالاهای اساسی از مرزهای کردستان خارج می‌شود سرویس کردستان- استاندار کردستان گفت: بخشی از کالاهای اساسی که وارد کردستان می‌شود به واسطه مرزی بودن از استان خارج می‌شود.

1398/3/23 11:23:10

 

  توسط: انتخاب کنید...