تلاش کارگران در کارگاه تولید زغال سنتی در گرمای سوزان مهاباد

سرویس عکس_ ۶ نفر از اهالی روستای "قم قلعه" مهاباد با تحمل سختی و تلاش زیاد در گرمای ۴۰ درجه از طریق کار در کارگاه تولید زغال سنتی امرار معاش می‌کنند. عکس: جمیل آزادمنش

1399/4/31 11:32:08

 

  توسط: انتخاب کنید...